• Tuyển tập phim có sự tham gia của diễn viên Mint Baramita Sakornchan . Nếu yêu thích thì hãy nhấn quan tâm để theo dõi diễn viên mình yêu thích nhất nhé ^^!